Nieuws

Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws!

 • Wethouders verwelkomen eerste bewoner van Fairland Studios Vlaardingen

  11 oktober 2022

  Op maandag 10 oktober heeft de eerste bewoner zijn intrek genomen in een van de tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De studio’s, die voornamelijk bestemd zijn voor studenten, jongeren en starters, leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de woningnood in de regio. Binnenkort zijn alle 318 woningen van het project Fairland Studios bewoond.

 • Hoogwateraanpak voor de Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven

  20 september 2022

  Droge voeten van belang voor toekomst Rivierzone

  In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Vandaag werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur, en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

 • Vlaardingen zet in op versnelling realisatie Rivierzone

  20 september 2022

  College besluit tot aanvraag rijksbijdragen

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • In Vlaardingen is officieel de bouw gestart van De Zangvogel fase 2

  10 februari 2022

  Op dinsdag 28 september 2021 is officieel de bouw gestart van fase 2 van nieuwbouwproject De Zangvogel, onderdeel van een grote gebiedsontwikkeling in Vlaardingen. Waterweg Wonen en Dura Vermeer ontwikkelen in De Nieuwe Vogelbuurt tot 2024 een gerevitaliseerde, gevarieerde en veilige gezinswijk met circa 500 eengezinswoningen. Ivana Somers (wethouder gemeente Vlaardingen), Marieke Kolsteeg (directie Waterweg Wonen) en Bart van Dijk (directie Dura Vermeer) gaven live vanuit de bouwplaats in Vlaardingen het startsein voor de bouw.

 • Eerste hulp bij energiebesparing!

  Gratis energiebesparende producten of advies voor huiseigenaren ter waarde van € 70,-

  Wilt u ook besparen op uw energierekening? De gemeente Vlaardingen helpt u dit jaar bij het energie besparen in uw woning. In samenwerking met de WoonWijzerWinkel, geven we huiseigenaren een bedrag van € 70,- cadeau waarmee een start kan worden gemaakt met energiebesparing en duurzaam wonen. Doet u ook mee?

 • Verslag Digitale Dialogen – participatie Woonvisie

  10 februari 2022

  Dit voorjaar (2021) gingen we met inwoners en organisaties tijdens vier sessies in gesprek over de toekomst van wonen in Vlaardingen.

 • Starterslening verruimd

  03 februari 2023

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u niet ouder dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. De gemeente heeft de mogelijkheden tot het aangaan van een starterslening verruimd.

 • Overeenkomst ondertekent voor nieuwbouwproject Floreskwartier

  19 januari 2021

  Op dinsdag 22 december ondertekenden wethouder Ivana Somers-Gardenier van de gemeente Vlaardingen en Jan Dekker, directeur bij ABB Bouwgroep, een anterieure overeenkomst voor de nieuwbouwontwikkeling Floreskwartier. Het Floreskwartier bestaat uit 36 eengezinswoningen en is gelegen aan de Floreslaan ter hoogte van het voormalige volkstuinencomplex en het tuincentrum in de Indische Buurt.

 • Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen

  10 februari 2022

  Vanmiddag heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken reactie geven. De woningen bieden een oplossing voor een groot tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen.

 • Is dit het toekomstbeeld voor de Rivierzone?

  10 februari 2022

  In het Vlaardingse gebied Rivierzone zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. Waar de Rivierzone zich vanuit historie kenmerkt door veel industrie, is de wens dit gebied meer in te richten voor wonen en werken.

 • Circulaire Woningen in de Nieuwe Vogelbuurt

  05 oktober 2020

  De verkoop van woningen in De Nieuwe Vogelbuurt in VlaardingenHoly gaat hard. Fase 2 is inmiddels afgerond. Fase 3 is gestart. Bijzondere aan het project Zangvogel is, dat de eerste stappen gezet zijn naar volledig circulaire woningen om zo bij te dragen aan een groene en gezondere stad.

 • Gratis advies en spreekuren Servicepunt Woningverbetering

  02 oktober 2020

  Eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Het Servicepunt Woningverbetering richt zich op ondersteuning van alle VvE's in Vlaardingen. De adviseurs bieden u gratis hulp en advies.

 • Woonverhalen gezocht

  30 september 2020

  Voor deze website zijn en blijven we op zoek naar bijzondere woonverhalen. Wat betekent #VlaardingsWonen voor jou? Waar woon jij naar je zin in Vlaardingen of juist niet en waarom? Heb jij een woonverhaal dat je met ons wilt delen en waar we een foto van jou en/of je gezinsleden bij mogen plaatsen?

 • Team Flux wint ontwerpwedstrijd Westwijk Panorama Lokaal

  24 september 2020

  Op donderdag 24 september is de winnaar bekendgemaakt van Panorama Lokaal: een ontwerpwedstrijd om de Westwijk een positieve impuls te geven, want de Westwijk is kansrijk!