Woonstad voor iedereen

Colofon

Vlaardings wonen is een website van de gemeente Vlardingen met informatie over (in ontwikkeling zijnde) woonprojecten in Vlaardingen en onderwerpen die onderdeel vormen van de Woonvisie 2030.

Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan de gemeente Vlaardingen.

Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, neem dan contact met ons op via het contactformulier

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de gemeente Vlaardingen onderhouden. De gemeente Vlaardingen en haar samenwerkingspartners aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites, mits deze buiten het beheer van gemeente Vlaardingen vallen.

Het copyright van de foto's op deze website berust bij de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld. Het is derden niet toegestaan ongevraagd de woonverhalen en citaten van de geïnterviewden op deze site te gebruiken voor andere doeleneinden.

Ontwerp website en beelden:  BDL, Studio Vuur en Vlam en Tamara Heck Fotografie
Redactie: gemeente Vlaardingen

Onze dank gaat uit naar alle geïnterviewden die bereid waren hun ervaringen met Vlaardings Wonen en hun persoonlijke woonverhalen met ons te delen!