Nieuws

Team Flux wint ontwerpwedstrijd Westwijk Panorama Lokaal

Op donderdag 24 september is de winnaar bekendgemaakt van Panorama Lokaal: een ontwerpwedstrijd om de Westwijk een positieve impuls te geven, want de Westwijk is kansrijk!

Architecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers was gevraagd een plan te maken om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de Westwijk te vergroten. Hoe kan het toevoegen van nieuwe woningtypen nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken? Hoe zorg je dat wijk een plek is waar het prettig wonen en verblijven is? Team Flux ontvangt 10.000 euro voor hun winnende idee om samen met de coalitioepartners verder te onderzoeken hoe de voorgestelde ideeën kunnen worden uitgevoerd. 

Team Flux leden Gerwin de Vries en Jonas Papenborg (Flux Landscape Arcitecture), Oana Rades en Harm Timmermans (Shift architecture urbanism), Rens de Boer (bureau stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia water) en Tom Bosschaert (Except) hebben het idee om de Westwijk meer te verbinden het bijzondere reacretaiegebied Krabbeplas, door er woningen bij te bouwen in het groen en stad en water beter en duurzamer aan elkaar te verbinden. Hoe dit uiteindelijk vorm gaat krijgen hant af van de onderzoeken en gesprekken die volgen. Naast dit idee zijn er nog tal van inspirerende voorbeelden binnengekomen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling en de leefbaarheid in de Westwijk. U vindt ze op www.panoramalokaal.nl