Nieuws

Overeenkomst ondertekent voor nieuwbouwproject Floreskwartier

Op dinsdag 22 december ondertekenden wethouder Ivana Somers-Gardenier van de gemeente Vlaardingen en Jan Dekker, directeur bij ABB Bouwgroep, een anterieure overeenkomst voor de nieuwbouwontwikkeling Floreskwartier. Het Floreskwartier bestaat uit 36 eengezinswoningen en is gelegen aan de Floreslaan ter hoogte van het voormalige volkstuinencomplex en het tuincentrum in de Indische Buurt.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier is erg blij met het woningbouwplan. “Vlaardingen staat voor een grote woningbouwopgave. Dat betekent dat we goed moeten kijken waar we het binnenstedelijk woningen kunnen bouwen. Het Floreskwartier is daar een mooi voorbeeld van. ABB laat zien dat woningbouw dichtbij de Marathonweg goed samengaat met een prettig leefklimaat.”

Wethouders Somers-Gardenier ervaart een goede samenwerking tussen ABB en de gemeente. ABB heeft in de tijd waarin geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd mochten worden, gezocht naar mogelijkheden om het participatietraject digitaal vorm te geven. “Daar hecht ik veel waarde aan” aldus de wethouder, die naast portefeuillehouder Bouwen en Wonen ook portefeuillehouder Communicatie en Participatie is. Ondanks deze vreemde tijd met corona gaat ABB door met het ontwikkelen om aan de woningbehoefte te voldoen.

Plan Floreskwartier

Het Floreskwartier bestaat uit 36 royale eengezinswoningen met een een riante tuin en uitzicht op het groen of uitzicht over de Surinamesingel. In het project staat een bloeiende groene omgeving centraal waarin kinderen veilig kunnen spelen. Het is mogelijk om de woning naar eigen wens in te delen. Zo kunt u uw droomhuis realiseren. 

Planning

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden in het eerste kwartaal volgend jaar in procedure gebracht. De verwachte start verkoop betreft medio 2021. Meer informatie over het nieuwbouwplan is te vinden op de website: www.floreskwartier.nl