De projecten

Marathonweg-Noord (in voorbereiding)

Eén van de ontwikkellocaties waar nog plek is om circa 250 woningen te bouwen, is in Vlaardingen-West tussen de Floris de Vijfdelaan en de A20. Langs de Marathonweg-Noord ligt nu nog een grotendeels braakliggend terrein: een mooie kans om appartementen en grondgebonden woningen in de bestaande stad te realiseren.

Het gebied met als voorlopige naam Marathonweg-Noord bestaat uit een noordelijke en een zuidelijk deel met het Fortunapad ertussen als grens. Vanwege de enorme druk op de woningmakrt en de grote behoefte aan woningen wordt serieus gekeken naar deze locatie. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.