De projecten

District U

De herontwikkeling van het voormalig Unilever-terrein biedt de kans om een nieuws stadsdeel te ontwikkelen waar wonen, werken en recreëren samenkomen en elkaar versterken en om de functies van de stad dichter naar de rivier te brengen. Zo ontstaat District U: een stoer, dynamische wijk op de overgang van stad, park en haven. Met prettige openbare ruimte en autovrije verblijfsruimte, en een serie van stoere, maar kleinschalige stadsblokken.

Door een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, wordt er een ontwikkeling mogelijk gemaakt voor maximaal 805 woningen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, 180 zorgwoningen,  horeca, een multifunctionele sportaccommodatie, kantoren, dienstverlenende voorzieningen en bedrijven en een offshore cluster voor bedrijfsmatige activiteiten. Om ervoor te zorgen dat er al vanaf het begin levendigheid is, worden tijdelijke functies in het gebied mogelijk gemaakt. Momenteel zijn er op het terrein diverse ruimtes beschikbaar en worden er voor de zomer van 2022 320 stuks tijdelijke woningen opgeleverd. Meer informatie over de ontwikkeling en de tijdelijke ruimtes vindt u op www.district-u.nl.

Bestemmingsplan ter inzage

Op 15 februari 2022 heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan voor de Maasboulevard/ Westhavenkade ter inzage gelegd. Meer informatie hierover vindt u op www.vlaardingen.nl/rivierzone.

Ontwikkeling Rivierzone

De ontwikkeling van District U is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Rivierzone. Met de ontwikkeling van de Rivierzone wil Vlaardingen de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en voorzien in de woningbehoefte. Op verschillende locaties in de Rivierzone worden woningen en voorzieningen gerealiseerd in de karakteristieke omgeving van de haringstad, de haven en de binnenstad. Wonen, werken en recreëren komen samen, met een snelle verbinding naar Rotterdam en naar het strand. In totaal worden  2450-3100 nieuwe woningen  gerealiseerd, binnen verschillende prijsklassen en in een mix van hoogstedelijke bouw en groen. 

Informatiebijeenkomst 9 maart 2022

Op 9 maart was er een informatiebijeenkomst en -markt over de ontwikkeling van de Rivierzone. Bekijk hier een deel terug over District U/ Maaswijk-West.

Vragen 

Heeft u nog vragen? U kunt ook een bericht sturen via het contactformulier of bellen met (010) 248 4000.