De projecten

Hoflaan 5 -13 (voormalige brandweerkazerne)

In de voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan komen tien woningen. Het pand bestaat uit een hoofdgebouw, een ambulancekazerne en een uitrukhal en is uitermate geschikt voor een diversiteit aan woonvormen. Deze driedeling van de bouwmassa vormt aanleiding om per bouwdeel een passende woonoplossing te bieden.

Impressie Entree GevelHet bouwdeel van de oude ambulancekazerne gaat ruimte bieden aan twee woningen. Het middelste volume, het vroegere onderkomen van de brandweerlieden, heeft 3 bouwlagen en een portiekontsluiting. Deze hoofdstructuur blijft gehandhaafd om zodoende 6 portiekwoningen te maken. In de voormalige uitrukhal is er ruimte voor het realiseren van zogeheten “open plan” woningen. De uiteindelijke indeling van deze woningen kan door de kopers zelf bepaald gaan worden.

Een belangrijk onderdeel van de herbestemming vormt ook het renoveren van de gevel. In het archief van de gemeente Vlaardingen zijn de originele tekeningen teruggevonden. Bij de renovatie zullen de oude gevels en gevelopeningen zoveel mogelijk in ere hersteld worden. De getoogde kozijnen in de voorgevel en achtergevel van zowel de ambulancekazerne als brandweerkazerne worden hersteld en krijgen een verdeling die gebaseerd is op de originele indeling. Het gevelmetselwerk wordt gereinigd en het voegwerk hersteld. Ook de slangentoren wordt teruggebracht in haar oude toestand. De originele openingen in de toren waren namelijk kleiner en hadden geen luiken. De voormalige brandweerkazerne aan de Hoflaan zal door alle voorgenomen ingrepen haar historische karakter terugkrijgen.

Planning 

In de koopovereenkomst opgenomen dat de eigenaar Gebr. Verschoor Projekten B.V binnen vier maanden na ondertekening een omgevingsvergunning moet aanvragen. Na verlening van de omgevingsvergunning moet er binnen zes maanden begonnen zijn met de verbouw van het pand. 

Omwonenden worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar krijgen zij informatie over het plan en inzicht in het vervolgproces. 

Geïnteresseerde kopers kunnen zich al melden bij makelaar De Witte Garantiemakelaars zodat zij als eerste de informatie ontvangen zodra er meer bekend wordt. 
Brandweerkazerne 2