De projecten

Herontwikkeling Soendalaan 30

Het is al jaren een wens van de gemeente om de garage aan de Soendalaan 30 te vervangen door woningen. De garage ziet er slecht uit en de bouwkundige staat is slecht. Ook is asbesthoudend materiaal in het dak verwerkt. Vanwege de uitstraling van de buurt en de (brand)veiligheid is herontwikkeling naar woningen zeer gewenst.

Marquette van de SoendalaanIn het verleden is herontwikkeling niet haalbaar gebleken. Nu ligt er een haalbaar initiatief.
Ontwikkelaar Molpro ontwikkeling B.V. is voornemens de garage aan de Soendalaan 30 te slopen en te herontwikkelen naar 12 appartementen met in de plint een medische ruimte. 

De ontwikkelaar heeft een schetsplan uitgewerkt en ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente. Het plan is als kansrijk beoordeeld voor uitwerking naar een definitief bouwplan, met aandacht voor een goede aansluiting op de omgeving. Na realisatie is de verwachting dat het appartementencomplex heeft bijgedragen aan een verbeterde uitstraling van de buurt en een bijdrage levert aan de woningdifferentiatie, zodat een wooncarrière in de buurt mogelijk is. 

Inloopavond

Luchtfoto van de SoendalaanEen aantal omwonenden uit de directe omgeving van het garagepand hebben in een eerder stadium hun ideeën en wensen aangegeven. Houdijk architecten uit Vlaardingen heeft aan de hand van deze informatie een schetsontwerp gemaakt. Voor het definitief vaststellen van het ontwerp wordt het plan aan de omgeving voorgelegd. Mogelijk leiden nog meer ideeën uit de omgeving tot verdere optimalisatie van het bouwplan. Daarom organiseert Molpro ontwikkeling B.V. in samenwerking met de gemeente op 02 november 2022 een inloopavond over de herontwikkeling. De ontwikkelaar wil de omwonenden graag volledig informeren over de stand van zaken. Ook is het schetsontwerp en de maquette te bekijken, en is de avond zeker bedoeld om vragen te stellen en ideeën en wensen te ventileren.