De projecten

Floreskwartier

Het Floreskwartier is gelegen aan de Floreslaan ter hoogte van het voormalige volkstuinencomplex en het tuincentrum in de Indische Buurt. Het plan betreft een nieuwbouwontwikkeling met 36 eengezinswoningen verdeeld over twee rijen aan de Floreslaan en de Surinamesingel.

De woningen aan de Floreslaan zijn eenzijdig gericht met tuin en entree richting de Floreslaan. Naast de bouw van de woningen wordt een bloeiende, groene openbare ruimte ingericht waarin kinderen veilig kunnen spelen. Ook worden voldoende parkeerplaatsen voor de bestaande en de nieuwe woningen aangelegd. 
De gemeente en ABB hebben daartoe onlangs een anterieure overeenkomst gesloten. In de anterieure overeenkomst staan afspraken over ruimtelijke, financiële en andere relevante uitgangspunten waaronder de gemeente en ABB Ontwikkeling B.V. samenwerken om te komen tot realisatie van deze ontwikkeling.
ABB Bouwgroep heeft het voornemen om medio 2021 te starten met de verkoop van de woningen. Belangstellenden worden door ontwikkelaar ABB op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken.

Op www.floreskwartier.nl vindt u alle informatie.