De projecten

Indische Buurt

  • Floreskwartier

    Het Floreskwartier is gelegen aan de Floreslaan ter hoogte van het voormalige volkstuinencomplex en het tuincentrum in de Indische Buurt. Het plan betreft een nieuwbouwontwikkeling met 36 eengezinswoningen verdeeld over twee rijen aan de Floreslaan en de Surinamesingel.

  • Herontwikkeling Soendalaan 30

    Het is al jaren een wens van de gemeente om de garage aan de Soendalaan 30 te vervangen door woningen. De garage ziet er slecht uit en de bouwkundige staat is slecht. Ook is asbesthoudend materiaal in het dak verwerkt. Vanwege de uitstraling van de buurt en de (brand)veiligheid is herontwikkeling naar woningen zeer gewenst.