Samen bouwen

De Woonvisie

De Nieuwe Woonvisie schetst ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen.

Er is een grote vraag naar woningen in Vlaardingen door een gevarieerde groep woningzoekenden. Met de stijgende druk op de woningmarkt heeft het college de woningambitie verhoogd met 1000 woningen. Dit betekent dat er circa 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden tot 2030. Hiervan zijn ruim 2.900 inmiddels vastgelegd in overeenkomsten met marktpartijen.

WoonvisieDe Woonvisie laat zien dat er voldoende ruimte is in de stad om deze opgave te kunnen realiseren. Het grootste deel van deze woningen wordt gebouwd in de Rivierzone. De gemeente heeft vanuit het Rijk een subsidie woningbouwimpuls gekregen om versnelling mogelijk te maken.  
Maar ook in de andere wijken worden nieuwe woningen gebouwd, zowel door de markt als door woningcorporaties. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt over investeringen in de sociale woningvoorraad voor verduurzaming, renovatie, sloop-nieuwbouw en leefbaarheid. De grootste aandacht gaat hierbij komende jaren uit naar de Westwijk, omdat hier de leefbaarheid het meest onder druk staat. Door de woningvoorraad in Vlaardingen meer in balans te brengen pakken we al deze nieuwe vraagstukken aan.

Wonen en Zorg

Een ander thema dat in de Woonvisie aan bod komt, is het thema Wonen en Zorg. De samenstelling van de bevolking verandert. We worden gelukkig allemaal ouder en dit vraagt om specifieke woonvormen, ook wanneer zorg nodig is. Door te voorzien in deze woonvormen, zorgen we voor doorstroming en komen ook weer woningen beschikbaar voor bijvoorbeeld startende gezinnen. 
In de Woonvisie is een kwaliteitskader woningbouw opgenomen die duidelijk maakt waar woningen aan moeten voldoen. Met de zorgpartijen wordt gewerkt aan concrete afspraken hierover.

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

Ook is de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad opgenomen in de Woonvisie. Met de opgave om te verduurzamen zijn er nieuwe kansen om woningeigenaren te ondersteunen om hier verbetering in aan te brengen. Eind dit jaar komt er duidelijkheid welke duurzame warmtebron in de verschillende wijken toegepast kan gaan worden. Dit biedt kansen om diverse vraagstukken die spelen in de bestaande woningvoorraad aan elkaar te koppelen.

Wethouder Somers-Gardenier-500X540Ivana Somers-Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Er is hard gewerkt aan de totstandkoming van de woonvisie en de projecten in de stad. Het college zet met de Woonvisie een duidelijke koers uit voor de komende 10 jaar en gaat op volle kracht verder met de woningbouwopgave. We zien voldoende ruimte in de stad om deze te realiseren. Door de klimaatveranderingen is er een grote duurzaamheidsopgave. In een aantal wijken zien we dat de leefbaarheid verslechtert. Door de woningvoorraad in Vlaardingen meer in balans te brengen pakken we al deze nieuwe vraagstukken aan.”

Nieuwsgierig naar hoe het wonen in Vlaardingen bevalt en hoe we in onze stad voorzien in de verschillende woonbehoeften? Lees dan zeker de woonverhalen van onze inwoners en neem een kijkje bij de diverse projecten.

Woonvisie en Participatiebijlage